Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Stimulering arbeid kwetsbare groepen

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel is bedoeld om de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Het voordeel bedraagt maximaal € 2.000 per werknemer per jaar op basis van een 38-urige werkweek. Dat is voor werknemers met een loon tussen 100 en 110% van het wettelijk minimum loon van een 23-jarige, die in één jaar ten minste 1248 uur gewerkt hebben bij dezelfde werkgever. Voor elke werknemer met een loon tussen 110 en 120% van het wettelijk minimum loon van een 23-jarige bedraagt het loonkostenvoordeel, onder dezelfde condities, maximaal € 1.000.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het voordeel gaat gelden voor ouderen, arbeidsgehandicapten en de doelgroep banenafspraak. Op jaarbasis bedraagt het voordeel voor de eerste twee maximaal € 6.000. Het maximum van het loonkostenvoordeel voor de doelgroep banenafspraak is € 1.800 op jaarbasis.