Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Tijdelijk huur betalen voor auto van de zaak

Nee, helaas. Als u met de door de werkgever ter beschikking gestelde auto vakantiekilometers maakt, dan zijn dat privékilometers. Een huurovereenkomst tussen werkgever en werknemer maakt dit niet anders. Omdat de 500-kilometergrens is overschreden, dient bijtelling plaats te vinden over het gehele jaar. De huur vormt een vergoeding voor privégebruik, een aftrekpost op de bijtelling.

Tip: In zo’n situatie doet u er verstandig aan de vakantiekilometers in een andere auto te maken. Als u buiten de werkgever om huurt, levert dat geen bijtelling op. De huur is dan uiteraard niet aftrekbaar.