Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Uitfasering pensioen bij eigen BV

Afkoop is niet verplicht. U kunt de balanswaarde per eind 2015 ook in de BV laten oprenten. U betaalt dan te zijner tijd belasting over de uitkeringen.

Let op: Uitgangspunt van de hele operatie is dat het pensioen eerst wordt afgestempeld van de commerciële naar de fiscale waarde per eind 2015. Daarvoor is toestemming nodig van de (ex) partner, die een tegemoetkoming kan verlangen. Een wettelijke regeling met spelregels voor deze compensatie lijkt er niet te komen.