Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

VAR 2014 blijft voorlopig geldig in 2015

Het kabinet onderzoekt momenteel een alternatief dat is aangedragen door FNV Zelfstandigen en de Stichting ZZP Nederland. Getoetst wordt of dit alternatief voldoende tegemoetkomt aan de wensen van vakbonden, zzp-organisaties en werkgeversorganisaties. Ook wordt beoordeeld of het alternatief voldoet aan de doelstellingen van het kabinet: betere controle- en handhavingsmogelijkheden en een evenwichtiger verdeling van de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Of dit alternatief de BGL gaat vervangen, is dus nog niet duidelijk. U moet helaas nog even geduld hebben.