Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Verhuur onroerend goed aan onderneming partner

De hoogste rechter denkt er gelukkig heel anders over. Het onroerend goed van Francien gaat, zodra ze toetreedt tot de VOF, tot haar fiscale ondernemingsvermogen behoren. De wet kent een doorschuifregeling die in dit soort gevallen gewoon van toepassing is. Francien hoeft dus niet bij toetreding af te rekenen over de waardestijging.

Let op: Het onroerend goed is tegen de doorgeschoven boekwaarde ondernemingsvermogen geworden. In de toekomst rekent Francien wel degelijk fiscaal af over de eventuele meerwaarde.