Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

VOF met de eigen BV

De Belastingdienst stelt dat de terugwerkende kracht gericht zou zijn op ‘incidenteel fiscaal voordeel’ en dat daarom van zelfstandigenaftrek geen sprake kan zijn. De Rechtbank is het daar niet mee eens. Er is juist sprake van een permanent voordeel. Wilbert is immers ondernemer voor de inkomstenbelasting geworden met alle daaraan verbonden voor- en nadelen. De Inspecteur heeft het volgens de rechtbank niet goed begrepen. Als toepassing van de zelfstandigenaftrek incidenteel fiscaal voordeel zou betekenen, dan zou de hele goedkeuringsregeling die terugwerkende kracht toestaat, zinloos zijn. Kortom: Wilbert krijgt bij de Rechtbank alsnog zijn zelfstandigenaftrek. In 2011 bedroeg deze (inclusief startersaftrek) maximaal € 11.607. In 2016 is dat € 9.403. 

Tip: Als u nu vanuit een BV opereert, kan het voordelig zijn om de activiteiten in een VOF met de BV te gaan uitoefenen. Laat u hierbij goed adviseren.