Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Voorlopig geen aanpassing fiscale behandeling zzp’ers

In de brief aan de Kamer worden maatregelen langs drie lijnen beschreven: bestrijding van schijnzelfstandigheid, aantrekkelijker maken van werkgeverschap en toegankelijke bescherming voor zzp’ers.

Van schijnzelfstandigheid is sprake wanneer mensen formeel werkzaam zijn als zelfstandige, terwijl eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. Men ontduikt loonheffing, premies werknemersverzekeringen en arbeidsrechtelijke bescherming en claimt ten onrechte fiscale (ondernemers)faciliteiten. Maatregelen zijn de Wet Aanpak Schijnconstructies (sinds 1 juli 2015) en de Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (per 1 januari 2016).

Voor een werkgever zijn de kosten en risico’s verbonden aan een werknemer hoog, vergeleken met inhuren van een zzp’er. De loonkosten op minimumloon-niveau zijn zelfs het hoogst in de wereld. Maatregelen zijn de verlaging van de loonheffingen (vijfmiljardpakket) en de beperking van de loondoorbetalingsverplichting voor kleinere werkgevers.

Zzp’ers moeten zelf zorgen voor verzekeringen en voor hun oude dag. Het kabinet zet zich in om zzp’ers te faciliteren, voor te lichten en te ondersteunen bij het organiseren van hun eigen bescherming.