Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Wanneer zijn reis- en verblijfskosten tijdens een bedrijfsuitje vrijgesteld?

In dat geval kunt u de kosten splitsen in een deel dat betrekking heeft op de zakelijke
reis- en verblijfkosten en een deel dat geacht wordt betrekking te hebben op
een festiviteit. De invulling van het programma en de tijdsbesteding zijn
daarbij bepalend of een dergelijke ‘knip’ kan worden aangebracht.