Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Weer kantonrechtersformule bij ontslag

De kantonrechter ontbond de overeenkomst en kende daarbij de sinds juli 2015 verplichte transitievergoeding toe. De rechter had verder weinig waardering  voor de werkwijze van de werkgever. Daarom kende hij naast de transitievergoeding een billijke vergoeding voor de werknemer toe. De nieuwe wet biedt deze mogelijkheid, maar kent hiervoor geen vaste maatstaf. In dit geval hanteerde de rechter de oude kantonrechterformule. Let op: iedere rechter is vrij in het al dan niet bepalen van (de hoogte van) een billijke vergoeding.