Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

Weet uw werknemer welk pensioen u hem heeft toegezegd?

Laat geen misverstand ontstaan over de aard van de pensioenovereenkomst. Naast een eenduidige vastlegging in de arbeidsovereenkomst, is het ook verstandig om eventuele verslagen van gesprekken over de pensioenregeling te bewaren.