Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

Woon-winkelpand deels privé?

De rechter stelt de Belastingdienst in het gelijk. Het betrof een koppelaankoop met een zakelijk motief. In dat geval is het woongedeelte in beginsel keuzevermogen, geen verplicht privévermogen. Men kan er voor kiezen om het woongedeelte  als ondernemingsvermogen aan te merken. Die keuze ligt vast als de aangifte waarin de keuze is gemaakt definitief vaststaat. In dit geval was het dus niet mogelijk om terug te komen op een keuze van 18 jaar geleden.

Let op: slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om met terugwerkende kracht privé gebruikte delen van panden ‘van de balans’ te halen. Als u een pand aanschaft dat u zakelijk en privé gaat gebruiken, bespreek de mogelijkheden en gevolgen dan goed met uw adviseur.