Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.
Weten wat je doelen zijn en bereiken.

WOZ-waarde en prijs vergelijkingspand

De koopprijs geldt niet automatisch als de waarde op het tijdstip van de levering bij de notaris. Uit overwegingen van uitvoerbaarheid is dat anders als de woning is verkocht op basis van vrije opleverbaarheid per leveringstijdstip en niet meer dan drie maanden zijn verstreken tussen de totstandkoming van de koopovereenkomst en de levering. 

Er zijn bijzondere omstandigheden denkbaar binnen die drie maanden, waardoor de verkoopprijs niet de waarde op het tijdstip van levering representeert. Degene die zich op dergelijke omstandigheden beroept, moet dat dan bewijzen.

Wat betekent deze richtlijn voor het voorbeeld? Dat de WOZ-waarde eerder rond de € 325.000 ligt dan op € 355.000. Tussen de verkoop en de levering van Begonialaan 7 lag immers meer dan drie maanden.

Tip: Binnenkort ontvangt u uw nieuwe WOZ-beschikking. Het is verstandig deze te (laten) controleren.