Weten wat je doelen zijn en bereiken.
Op tijd de jaarrekening en aangifte klaar.

WOZ-waarde veel hoger dan koopprijs

Bij een koop op een executieveiling levert de betaalde prijs volgens de rechter niet de waarde in het economische verkeer op. Het is een gedwongen verkoop en geen verkoop op de meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding. Hetzelfde geldt als u een woning koopt die binnenkort dreigt te worden verkocht op een executieveiling.

Let op: Er zijn andere gevallen denkbaar waarbij uw prijs aanzienlijk lager ligt dan de waarde in het economisch verkeer. Denk aan persoonlijke omstandigheden bij de verkoper(s).